Back to the list

Homeless charity grant Christmas wish to local hostel

Homeless charity grant Christmas wish to local hostel

Staff and volunteers from SFW with Dinas Fechan staff and residentsStreet Football Wales has granted a festive wish to a local hostel, by sprucing up their garden in time for Christmas.

Volunteers from Street Football Wales were eager to help The Wallich’s Dinas Fechan hostel and donned their gardening gloves for the day to pull weeds, trim hedges and clear the pond. A Christmas tree and lights were donated by Homebase in Parc Tawe and were put up by the SFW team in the centre of the courtyard garden, helping to bring some Christmas spirit to the outdoor space.

Street Football Wales coach and tutor Geraint Edwards led the green-fingered team and said: "It’s great to be able to get involved with other homeless charities in Swansea and to give something back to the community. We all see each other at events, so it’s nice to also be involved away from the football pitch. I can’t wait to see everyone’s faces when the garden is done."

Sarah Jones, Deputy Manager at Dinas Fechan hostel said: "Improving the garden will make a massive difference to our hostel. Christmas is not always an easy time for our residents; having a tidy garden with a beautiful tree and lights will bring some Christmas cheer to everyone. We are very grateful to Homebase for their donation and cannot thank Street Football Wales enough for their time and effort."

Street Football Wales promotes social inclusion and an end to homelessness through the provision of 4-a-side football leagues running throughout Wales. In a bid to keep giving back to the community, Street Football Wales teams will once again be putting their gardening skills to the test in the New Year, helping Blaenymaes Community Centre to put up their new greenhouse after bad weather recently destroyed their current greenhouse.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Elusen digartrefedd yn gwireddu dymuniad Nadolig hostel lleol

Mae Street Football Wales wedi gwireddu dymuniad hostel lleol trwy dacluso eu gardd mewn pryd i’r Nadolig.

Roedd gwirfoddolwyr Street Football Wales yn awyddus i gynorthwyo hostel Dinas Fechan Y Wallich a gan wisgo eu menig garddio, aethant ati am y dydd i gael gwared â’r  chwyn, tocio’r perthi  a chlirio’r pwll. Rhoddodd Homebase ym Mharc Tawe'r goeden Nadolig a’r goleuadau iddynt a thîm SFW cafodd y fraint o’i addurno a’i osod yng nghanol yr ardd yn y cwrt gan ddod ag ychydig o hwyl y Nadolig i’r tu allan.

Dywedodd Geraint Edwards, hyfforddwr Street Football Wales, a arweiniodd y tîm: "Mae’n braf i  fedru i gysylltu ag elusennau digartrefedd eraill ac i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.  Byddwn  yn gweld ein gilydd mewn digwyddiadau, felly mae’n dda i gysylltu  â’n gilydd rhywle i ffwrdd o’r cae pêl-droed. Medra’i ddim aros i weld wynebau pawb pan fod yr ardd wedi gorffen."

Dywedodd Sarah Jones, Dirprwy Reolwr Dinas Fechan "Bydd gwella’r ardd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n hostel. Nid yw’r Nadolig bob amser yn amser hawdd i’r preswylwyr; bydd cael gardd daclus a choeden a goleuadau prydferth yn dod ag ychydig o hwyl y Nadolig i bawb. Rydym yn ddiolchgar iawn i Homebase am eu hanrheg a diolch arbennig i Street Football Wales am eu gwaith caled a’u hamser."

Mae Street Football Wales yn cefnogi cynhwysiant cymdeithasol a rhoi diwedd i ddigartrefedd trwy ddarparu cynghreiriau pêl-droed pedwar bob ochr ar hyd a lled Cymru. Yn y flwyddyn newydd , bydd Street Football Wales yn mynd ati unwaith eto i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned trwy gynhorthwyo Canolfan Gymunedol Blaenymaes i adeiladu ei dŷ gwydr newydd ar ôl i’r tŷ gwydr presennol gael ei ddinistrio yn y tywydd garw diweddar.