Back to the list

Tîm Gwalia yn taflu her yn yr Eisteddfod

Tîm Gwalia yn taflu her yn yr Eisteddfod

Aeth Tîm Gwalia i’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llandŵ yn barod i herio ymwelwyr i’r stondin i ymuno â ni i Anelu at Newid. Yn gysylltiedig â’r thema hwn, roeddem eisiau codi ymwybyddiaeth o waith Street Football Wales, prosiect mae Gwalia yn arwain am y 3 mlynedd nesaf. Roedd  ein hymgyrch hefyd yn gwahodd pobl i weithio gyda ni a gwneud  newid pob dydd trwy ymuno â’n tîm. Felly, i ganolbwyntio ar ein hymgyrch eleni roedd gennym gêm  o bêl-droed ar y stondin. Am bob gôl lwyddiannus a sgoriwyd, cafodd  y cystadleuwyr sticer gydag un o’r negeseuon canlynol:

  • Dw i wedi trechu allgáu cymdeithasol
  • Dw i wedi hyrwyddo gwell tai, gofal a chymorth
  • Dw i wedi cefnogi pobl a chymunedau
  • Dw i wedi meithrin annibyniaeth

Ac i gyd-fynd â thema’r stondin, cawsom grysau-T pêl-droed newydd  i’w gwisgo gyda’r neges ‘Ymunwch â’n Tîm’ ar y cefn. 

 

Children at Eisteddfod 'Aiming for Change' with our football game


Team Gwalia up for a challenge at the Eisteddfod

Team Gwalia  went to this year’s  National Eisteddfod in Llandow,  prepared  to challenge visitors to our stand to join us to ‘Aim for Change’. In connection with this theme, we also aimed to raise an awareness of Street Football Wales, a project that Gwalia is leading for the next 3 years. Our campaign also invited people to make a change every day by joining our team and working for Gwalia. To emphasise our theme, we had a football game on our stand. For every successful goal, players could  win a sticker displaying one of  the following messages:

  • I’ve tackled social exclusion
  • I’ve championed better housing, care and support
  • I’ve supported people and communities
  • I’ve promoted independence

And  in keeping with the theme, we  wore  new kit with an invitation to “Join our Team” emblazoned on the back of our football shirts.